Levering og sikkerhed

Levering
Vi har eksporttilladelse til både rugeæg og levende fugle, så vi må levere til alle lande, og vi har især en del kunder i Sverige og Norge samt i EU generelt. Danmark er dog stadig vores største kundebase.

Vores samarbejdspartnere inden for transport har stor erfaring på området, så vi til enhver tid kan garantere ordentlige vilkår for dyrene og en sikker levering til kunden.

Større partier kan leveres med egen godkendt bil.

Sikkerhed
Vores bestand er delt ud på tre ejendomme, som vi råder over, og det har den vigtige konsekvens, at bakterier har langt sværere ved at trives, hvorfor vi kan holde sygdomme ude af bestanden.

Keld Ringer / Strandgårdsvej 6 / 5464 Brenderup Fyn / Mobil: 40165842 / E-mail: keldringer@gmail.com